Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Видавнича діяльність » 2013 » "Початкова освіта: навчання та виховання" (липень-грудень 2012 р.)


    Інформаційний список літератури «Початкова освіта: навчання та виховання» знайомить зі статтями із періодичних видань за липень – грудень 2012 року.
Матеріал розміщений у 5 розділах, в межах яких статті систематизовані за алфавітом авторів та назв видань.

    Список призначений для вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня.

Періодичність – один раз в півріччя.

Наша адреса:
м. Тернопіль,
вул. Коперника, 17,
тел. 25–39–41
23–59–48

Список підготувала Колопенюк М. Д., провідний бібліотекар

Відповідальна за випуск Новіцька Н. С., директор ОБД

Комп’ютерний набір Лось Т. І.

ЗМІСТ

1. Покликання початкової школи С. 3–6

2. Технології виховання молодших школярів С. 6–9

3. Проектні технології в початковій школі С. 9–10

4. Методика викладання в дії С. 10–13

– Математика. Інформатика С. 13–15
– Уроки грамоти та мови С. 15–18
– Література та читання С. 19–21
– Природа і людина С. 22
– Етика; Логіка; Основи здоров’я;
Я і Україна: конспекти уроків С. 23–24
– Навчання і мистецтво С. 24–25
– Гра і навчання С. 25–27

5. Свята в початковій школі С. 27–30

Покликання початкової школи

Календарно-тематичне планування [Текст]: 1 клас // Початкова освіта.– 2012.– № 26–27.

Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах ЗНЗ у 2012/13 навчальному році [Текст]: додаток до листа МОНмолодьспорту від 01.06.2012р. № 1/9 – 426 // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 1–22; Початкова освіта.– 2012.– № 29.

Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах ЗНЗ у 2012/13 н. р. [Текст]: [наказ МОНмолодьспорту України «Про типові навчальні плани початкової школи»; Типові навчальні плани початкової школи; інструктивно-методичні рекомендації із базових дисциплін] // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 2–44.

* * *
Антонець, М. Проблема охорони здоров’я школярів у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського [Текст] / М. Антонець // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 10–13.

Баришполь, С. В. Корисні поради для батьків і вчителів першокласників [Текст] / С. В. Баришполь // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 9–11.

Большакова, І. Розвиток критичного мислення [Текст] / І. Большакова // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 3–8.– (Вузлики теорії).

Бурлаку, Н. Флагман сучасної освіти [Текст] / Н. Бурлаку // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 2–3.

Висторонський, В. Чи знаємо ми Держстандарт? [Текст]: [тести для перевірки знань стандарту] / В. Висторонський // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 2.

Гула, Л. Система роботи методичного об’єднання [Текст] / Л. Гула // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 9–11.– (Вузлики теорії).

Данілушкін, В. В. Особливості роботи вчителя з гіперактивними учнями середнього шкільного віку [Текст] / В. В. Данілушкін // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 20-2 – 20-7.– (Актуальні діалоги.– № 3).

Дума, О. Інтерактивні методи навчання у початковій школі [Текст]: [конспект засідання методичної комісії] / О. Дума // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 44.

Землянська, Н. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутніх педагогів [Текст] / Н. Землянська // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 13–15.

Зозуля, Г. Екологічна освіта молодших школярів [Текст] / Г. Зозуля, Р. Агейкіна // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 24–25.

Зроблено для дітей [Текст]: досвід оформлення початкових класів майстрами, що полюбляють малюків // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 65–80.– (Вкладка).

Кельнер, С. С. Оцінювання знань як стимул розвитку [Текст] / С. С. Кельнер // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 20-10 – 20-14.– (Актуальні діалоги.– № 3).

Копосова, О. Створення електронного засобу навчального призначення [Текст]: [ЕЗНП «Словникова родина»] / О. Копосова // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 2–4.

Кошова, Н. І. Упровадження інтерактивних технологій у практику початкової школи [Текст] / Н. І. Кошова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 2–8.– (Методичні орієнтири).

Левада, Г. Використання здоров’язберігаючих технологій [Текст]: [на уроках і на перервах] / Г. Левада // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 13.

Методична робота, або як вчитися вчителю [Текст]: [метод. обєднання вчителів: організація роботи, планування, облік і т.д.] // Початкова освіта.– 2012.– № 32 (серпень).– С. 3–27.– (Методичний порадник. Випуск 8).

Москвяк, Н. В. Інтегральні критерії адаптації молодших школярів [Текст] / Н. В. Москвяк, В. І. Федоренко // Довкілля та здоров’я.– 2012.– № 3 (липень – вересень).– С. 13–16.

Органайзер роботи навчально-виховного комплексу [Текст]: [вересень–травень] / упоряд. О. В. Ночвінова // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 82–94.

Петрович, Н. І. Навчально-виховний комплекс (контроль та організація роботи) [Текст] / Н. І. Петрович // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 83–90.

Розвиваємо в учнів самоосвітню компетентність [Текст] // Початкова освіта.– 2012.– № 28 (липень).– (Спецвипуск).

Савченко, О. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи [Текст] / О. Савченко // Початкова школа.– 2012.– № 8.– С. 1–6.

Скворцова, С. Упровадження нового змісту початкової освіти: коментар до навчальної програми з математики [Текст] / С. Скворцова, О. Онопрієнко // Початкова школа.– 2012.– № 8.–С. 6–14.

Суслова, В. І. Виховуємо Людину [Текст]: [як дитині адаптуватись до школи: з досвіду роботи] / В. І. Суслова // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 58.

Сучасний учитель початкових класів у діалозі із В. О. Сухомлинським [Текст]: [теми педагогічних дискусій] // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 16–21.– (Творча спадщина В. О. Сухомлинського).

Торбан, С. В. Що таке перемога над собою? [Текст]: роздуми вчителя / С. В. Торбан // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 20-15 – 20-16.– (Актуальні діалоги.– № 3).

Технології виховання молодших школярів

Балютіна, К. Технологія планування виховної роботи з молодшими школярами [Текст] / К. Балютіна // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 42–44.

Давіденко, А. Як прищепити дитині любов до читання [Текст]: дитячо-батьківські збори / А. Давіденко // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 17–19.

Денисенко, Н. Ф. Від гармонії кольорів – до здоров’я дитини [Текст] / Н. Ф. Денисенко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 36–45.– (Здоровенькі були).

Іванова, Н. І. Виховні заходи з використанням інтерактивних технологій навчання [Текст]: [теми: Знання – це скарб на все життя; Життя людини – найвища цінність; Хочу бути здоровим; Щедра осінь] / Н. І. Іванова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 30–38.

Іванова, О. Моя рідна школа [Текст]: [урок-знайомство у першому класі] / О. Іванова // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 59.

Калошин, В. Як розвивати інтерес дитини? [Текст] / В. Калошин // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 59–60.– (Педагогіка очима батьків).

Ковальчук, Н. Робота з обдарованими дітьми [Текст]: нетрадиційне засідання творчої групи вчителів / Н. Ковальчук // Початкова освіта.– 2012.– № 32 (серпень).– С. 28–32.– (Методичний порадник. Випуск 8).

Кузьміна, І. В. О. Сухомлинський про виховання відповідальності у дітей [Текст] / І. Кузьміна // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 32–33.

Нагорна, О. Діти з особливими освітніми потребами [Текст]: особливості корекційно-виховної роботи / О. Нагорна // Початкова освіта.– 2012.– № 43 (листопад).– С. 2–8.

Нусь, О. Що посієш, те й пожнеш [Текст]: готуємось до батьківських зборів / О. Нусь // Початкова школа.– 2012.– № 10.– С. 62.

Потоцька, Ю. В. Цикл занять «Впровадження гендерної політики через формування почуття гендерної рівності у дітей молодшого шкільного віку» [Текст] / Ю. В. Потоцька // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 25–35.– (Сучасний погляд).

Свята для преображення людини [Текст]: для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: із досвіду роботи ДНЗ: [Свято Трійці, Свято Святих Апостолів Петра і Павла, Преображення Господнє, Введення у Храм Богородиці] // Дитячий садок.– 2012.– Ч. 25 (липень).– С. 3–29.

Сигида, С. В. Впевненість, творчість, самостійність [Текст]: мистецтво самореалізації та взаємодії молодших школярів: [є орієнтовне тематичне планування занять; методика проведення вправ «Світ мого я»; «Як подолати своїх «драконів»?; «Мистецтво бути друзями»; «Уміння радіти життю»; «Успіх створює успіх»; «Крила творчості»; словник особистісних якостей] / С. В. Сигида, І. Т. Іщук // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 46–63.– (Здоровенькі були).

Сучасні аспекти духовно-морального виховання дітей [Текст]: [є анкета для батьків із духовно-морального виховання] // Дитячий садок.– 2012.– Ч. 25 (липень).– С. 3–6.

Теплюк, В. Розвиток читацького інтересу [Текст]: [виступ на зборах; зразки анкет; свято-конкурс «Книга в житті моєї родини»; план формування бібліотечно-бібліографічної культури учнів 1–4 класів] / В. Теплюк, Н. Колпакова // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 5–10.– (Практика навчання).

Федосова, С. Батьки – зразок для наслідування [Текст]: курс «Корисні звички»: тренінг для батьків / С. Федосова // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 22–23.

Хваліть дитину за старання, а не за оцінки [Текст]: [є режим для першачка] // Урядовий кур’єр.– 2012.– 29 серпня.– С. 6.– (Освіта).

Шаповалова, О. Перший клас – найважливіший етап у шкільному житті дитини [Текст]: батьківські збори / О. Шаповалова // Початкова освіта.– 2012.– № 37 (жовтень).– С. 20–22.

Шевчук, О. У царстві Рода на природі [Текст]: екскурсія на природу: еколого-народознавчий аспект / О. Шевчук // Початкова школа.– 2012.– № 10.– С. 27–30.

Шинкарук, О. Розвиток взаємоповаги і толерантності [Текст]: ранкові зустрічі. 2–3 класи / О. Шинкарук // Початкова освіта.– 2012.– № 37 (жовтень).– С. 15–19.– (Виховна робота).

Проектні технології в початковій школі

Бєбнєва, Н. А. Державні та релігійні свята в Україні [Текст]: урок-проект з громадянської освіти в 4-му класі / Н. А. Бєбнєва // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 25–29.

Гулько, О. Формування пропедевтики хімічних знань в учнів початкової школи у процесі проектної діяльності [Текст] / О. Гулько // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 61–62.

Демидова, Л. Енергозберігаючий будинок [Текст]: пошуково-дослідницький проект. 3-й клас / Л. Демидова // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 27–29.

Друзь, М. Повітря – друг усього живого на землі [Текст]: екологічний проект / М. Друзь // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 29–30.

Ковака, О. Читайте байку – для науки [Текст]: урок-проект з читання. 3-й клас / О. Ковака // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 15–17.

Козак, О. Люби і знай свій рідний край [Текст]: дослідницько-пошуковий проект. 4-й клас / О. Козак // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 22–27.

Колмикова, О. Школа майбутнього першокласника [Текст]: успішна адаптація дітей 6-річного віку: [проект] / О. Колмикова // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 4–5; 6–10.

Леонова, М. Виховні проекти: формування компетентного учня [Текст]: [короткий опис загальношкільних проектів] / М. Леонова // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 11–12.

Липка, С. Екологічний колективний проект «Пташине містечко» [Текст] / С. Липка // Початкова школа.– 2012.– № 10.– С. 63–64.

Сірош, Г. Школа радості [Текст]: [модель інформаційно–творчого проекту] / Г. Сірош // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 27–29.

Цимбал, О. М. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі [Текст] / О. М. Цимбал, О. В. Тягло, П. В. Цимбал // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 4–17.

Методика викладання в дії

[Аналіз програм з англійської мови, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я] [Текст] // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 62–68; Мистецтво в школі.– 2012.– № 8.– С. 4–5.

Безрук, Г. А. Науково-організаційні підходи до реалізації змісту нової програми з природознавства у 1-му класі [Текст] / Г. А. Безрук // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 55–57.

Бочева, Л. В. Аналіз нової навчальної програми з математики [Текст] / Л. В. Бочева // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 51–54.

Золотарьова, О. І. «Музичне мистецтво»: працюємо за новою програмою [Текст] / О. І. Золотарьова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 58–59; Мистецтво в школі.– 2012.– № 8.– С. 2–3.

Лущик, І. В. Аналіз нової програми з фізичної культури для учнів 1–4-х класів [Текст] / І. В. Лущик // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 60–61.

Мартинова, С. В. Аналіз програми з української мови [Текст] / С. В. Мартинова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 45–50.

Масол, Л. Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи [Текст]: програми / Л. Масол // Мистецтво та освіта.– 2012.– № 1.– С. 2–7 (1 кл.); № 2.– С. 2–5 (2кл.); № 3.– С. 2–6 (3кл.); № 4.– С. 2–6 (4 кл.).

Приходько, В. М. Дзвоник кличе на урок [Текст]: [цікаві вірші, якими можна розпочати урок] / В. М. Приходько // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 9–10.

Решетнікова, Н. І. Планування уроків із застосуванням інтерактивної дошки [Текст] / Н. І. Решетнікова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 20-8 – 20-9.– (Актуальні діалоги.– № 3).

Трибуна педагогічної майстерності [Текст]: уроки – 3 клас // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 5–58.
Трибуна педагогічної майстерності [Текст]: 4 клас: [творчі доробки вчителів початкових класів] // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 23–54.

Хлєбникова, Л. Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів, 1–4 класи [Текст]: програма / Л. Хлєбникова // Мистецтво та освіта.– 2012.– № 1.– С. 14–19; № 2.– С. 10–14 (2 кл.); № 3.– С. 11–15 (3 кл.); № 4.– С. 12–15 (4 кл.).

Шмагало, Р. Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів, 1–4 класи [Текст]: програма / Р. Шмагало // Мистецтво та освіта.– 2012.– № 1.– С. 8–11 (1кл.); № 2.– С. 6–9 (2 кл.); № 3.– С. 7–10 (3 кл.); № 4.– С. 7–11 (4 кл.).

* * *

Гончарова, І. М. Книга зими [Текст]: урок читання та розвитку мовлення у 2-му класі / І. М. Гончарова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 11–15.

Друзь, М. Довкілля тварин [Текст]: інтегрований урок з природознавства і художньої праці / М. Друзь // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 26–27.

Ковальова, В. Інтегрований урок розвитку мовлення та образотворчого мистецтва з елементами інтерактивних технологій у 4 класі [Текст] / В. Ковальова // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 45–48.– (Методика навчання).

Коптєва, Н. М. Мова природи [Текст]: інтегрований урок-подорож із позакласного читання та природознавства з елементами театральної педагогіки у 3-му класі / Н. М. Коптєва // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 31–34.– («Пропоную так...»).

Купина, И. И. Здравствуй, гостья зима! [Текст]: [конспекты интегриров. уроков-чтения и музыки и чтения и природоведения – в 3-м классе] / И. И. Купина, Е. В. Стороженко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 16–20; 21–24.

Михайлова, Л. В. «Осінь така мила...» [Текст]: урок з українського читання і розвитку мовлення у 3-му класі / Л. В. Михайлова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 15–17.

Плотнікова, С. Блискавка [Текст]: інтегрований урок. 4-й клас: [В. Підмогильний. Блискавка] / С. Плотнікова // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 25–27.– (Майстер-клас).

Смірнова, О. В. Зимові пейзажі [Текст]: інтегрований урок з читання та образотворчого мистецтва у 2-му класі: [Я. Щоголів «Зимовий ранок»; М. Рильський «Зима»; Л. Українка «Сніг з морозом поморозив»...] / О. В. Смірнова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 9–10.

Софроній, В. Інтегрований урок математики та курсу «Я і Україна» [Текст]: [конспект уроку-мандрівки] / В. Софроній // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 43–44.– (Методика навчання).

Математика. Інформатика

Атаманова, Г. Математичні диктанти [Текст]: 2-й клас / Г. Атаманова // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 8–12.– (Наша вкладка).

Атаманова, Г. Математичні диктанти [Текст] 2-й клас / Г. Атаманова, Г. Келеп // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– (Наша вкладка.– С. 5–8).

Березовська, М. Різнорівневі контрольні роботи з математики [Текст]: 3–4 класи / М. Березовська, Ж. Бурова, Н. Цюпа, А. Седельнікова // Початкова освіта.– 2012.– № 31 (серпень).– С. 3–38.

Бойко, К. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел [Текст]: математика, 3-й клас / К. Бойко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 17–18.

Боровська, Н. Ф. Перші сходинки до вершин математики [Текст]: позакласний захід з математики для учнів 4-го класу / Н. Ф. Боровська // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 18–23.– (Тренінг інтелекту).

Городецька, О. Олімпіада з математики. 4-й клас [Текст] / О. Городецька // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 21–22.

Кащенко, Р. І. Математичні цікавинки [Текст]: віршовані задачі для учнів 1-го класу / Р. І. Кащенко // Обдарована дитина.– 2012.– № 3.– С. 56–57; № 8.– С. 55–56.

Кінах, С. Використання ІКТ на уроках математики [Текст]: [тема уроку: Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток...] / С. Кінах // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 5–7.

Кузнєцова, С. Множення чисел, що закінчуються нулями. Повторення переставного та сполучного законів множення [Текст]: бінарний урок. 4-й клас / С. Кузнєцова, Г. Іщенко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 18–20.

Логачевська, Т. Виконання домашніх завдань з математики в групі продовженого дня [Текст] / Т. Логачевська, Т. Снісаренко // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 51–56.

Луканюк, О. С. Урок математики, 1 клас [Текст]: [тема: Складання таблиць додавання та відніманя числа 7. Задачі на знаходження остачі. Обчислення значення виразів] / О. С. Луканюк // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 41–42.– (Методика навчання).

Малєєва, О. В. Використання інтерактивного методу «Шість мислячих капелюхів до Боно на уроках математики в початковій школі [Текст]: [теми: Одиниці виміру часу; Міри ваги; Одиниці вимірювання довжини] / О. В. Малєєва // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 18–24.– (Методичні орієнтири).

Павленко, Л. П. Хрестики та нулики. Роздавальний дидактичний матеріал до уроків математики [Текст]: файл 2 / Л. П. Павленко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– (Фаховий сервер № 9.– С. 20-1 – 20-8).

Пономаренко, О. Міцний горішок знань [Текст]: конкурс юних математиків, 3-й клас / О. Пономаренко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 20–21.

Уроки грамоти та мови

Вашуленко, М. Методичні настанови щодо уроків навчання грамоти за новим «Букварем» (автори М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко) [Текст] / М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко // Початкова освіта.– 2012.– № 37 (жовтень).– С. 3–9.– (Творча лабораторія).

Вашуленко, М. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою [Текст] / М. Вашуленко, О. Прищепа, О. Вашуленко // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 29–34; № 10.– С. 16–20.

Вашуленко, М. Уроки навчання грамоти в 1 класі шкіл з російською мовою викладання [Текст] / М. Вашуленко, О. Прищепа, О. Вашуленко // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 49–55.– (Календарне планування).

Гайдай, Г. Використання ІКТ на уроках у 1 класі [Текст]: [тема уроку: Буква Ю, позначення нею сполучення [йу]...] / Г. Гайдай // Початкова освіта.– 2012.– № 37 (жовтень).– С. 12–14.– (Практика навчання).

Голяченко, О. Краще раз побачити, ніж сім разів почути [Текст]: зорові диктанти / О. Голяченко // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень). – С. 1–3.– (Наша вкладка).

Грабовська, Г. Г. Нестандартні навчальні диктанти з української мови [Текст] / Г. Г. Грабовська // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 10–27.– (Цікава дидактика).

Дідик, Р. М. Інноваційні методи роботи над словниковими словами у 2 класі [Текст] / Р. М. Дідик // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 26 (вересень).– С. 2–20.

Зелінська, В. Первоцвіти. Складання тексту-опису [Текст]: розвиток зв’язного мовлення. 3-й клас / В. Зелінська // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 27–29.– (Майстер-клас).

Іщенко, О. Магічні тексти на уроках української мови [Текст]: на прикладі вивчення синонімів: [є конспект уроку] / О. Іщенко // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 56–57.

Кірик, М. Навчання грамоти першокласників: психологічні та лінгвістичні основи [Текст] / М.Кірик // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 45–49.

Кобицька, Г. І. Нестандартні диктанти з української мови [Текст] / Г. І. Кобицька // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 5–9.

Коптєва, Н. М. Міні-п’єси до уроків грамоти в 1-му класі [Текст] / Н. М. Коптєва // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 110–114.

Кравець, О. О. Катерина Білокур – народна художниця України [Текст]: [конспект уроку. Твір-опис за картиною «Богданівські яблука»] / О. О. Кравець // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 23.

Маглюк, О. Використання ІКТ на уроках української мови [Текст]: [тема: Закріплення правил написання іменників з великої букви. 2-й клас] / О. Маглюк // Початкова освіта.– 2012.– № 42 (листопад).– С. 9–10.

Михайлова, Л. В. Іменник. Розширення уявлень про предметність іменників. Розвиток мовлення: твір-опис «Рушники» [Текст]: урок української мови в 4-му класі / Л. В. Михайлова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 10–12.

Нежиборець, А. Олімпіада з української мови [Текст] / А. Нежиборець // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 13.

Педора, В. Творчі вправи на уроках української мови [Текст]: 3-й клас / В. Педора // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 11–13.

Пономаренко, О. Грамотійко [Текст]: конкурс знавців української мови. 3-ті класи / О. Пономаренко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 12–13.

Пономаренко, О. Закріплення і узагальнення знань учнів з теми «Іменник» [Текст]: українська мова, 3-й клас / О. Пономаренко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 11–12.

Пономарьова, К. Компетентнісний підхід у навчанні грамоти першокласників [Текст] / К. Пономарьова // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 35–40.– (Методика навчання).

Постова, І. М. Дидактичний матеріал до уроків української мови у 1–4-х класах [Текст] / І. М. Постова // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 24–31.

Прищепа, О. Навчання першокласників письма [Текст]: методичні настанови щодо навчання за новим посібником / О. Прищепа // Початкова освіта.– 2012.– № 37 (жовтень).– С. 10–11.– (Творча лабораторія).

Простота, Л. Урок навчання грамоти [Текст]: [тема: Звук [ш]. Позначення його буквами Ш, ш («ша»)] / Л. Простота // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 33–36.

Склярова, О. Проверочные работы по русскому языку [Текст] / О. Склярова // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 4–7.– (Наша вкладка).

Шевченко, Н. Застосування інтерактивної методики «Крокування картиною» на уроках розвитку зв’язного мовлення [Текст]: [є конспект уроку на тему: Опис за картиною І. Левітана «Золота осінь»] / Н. Шевченко // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 11–13.– (Методика навчання).

Література та читання

Бобруйко, О. Давні слов’янські імена [Текст]: позакласне читання. 4-й клас / О. Бобруйко // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 19–21.– (Майстер-клас).

Большакова, І. Найледачіший у світі кіт [Текст]: читання. 1-й клас: [В. Сухомлинський. Найледачіший у світі кіт] / І. Большакова // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 12–13.– (Майстер-клас).

Кермач, С. Уроки читання [Текст]: робота над засобами виразності та вдосконалення техніки читання / С. Кермач // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).С. 8–10.

Кириєнко, Т. М. Світ казок В. Сухомлинського [Текст] / Т. М. Кириєнко // Шкільний бібліотекар.– 2012.– № 7.– С. 14–19.

Коваленко, Ю. Над чим сміється Джонатан Свіфт [Текст] / Ю. Коваленко // Початкова освіта.– 2012.– № 43 (листопад).– С. 12–14.– (Літературний вернісаж).

Ковальчук, Т. Явища природи [Текст]: позакласне читання. 4-й клас: [М. Янко. Незвичайні дощі] / Т. Ковальчук // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 21–24.– (Майстер-клас).

Колеснікова, М. Урок читання, 4 клас [Текст]: [тема: В. Сухомлинський «Усмішка»] / М. Колеснікова // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 31–32.

Куріпта, В. Особливості розуміння тексту шестирічними учнями [Текст] / В. Куріпта // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 3–5.

Лелет, М. Літературна година-спомин, 3 клас [Текст]: [тема: Розділ «Оповідання про справи твоїх ровесників». Життя і творчість В. О. Сухомлинського. В. Сухомлинський, «Кінь утік...»] / М. Лелет // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 25–27.– (Творча спадщина В. О. Сухомлинського).

Мацько, З. Нетрадиційні завдання для підсумкових уроків читання в 4 класі [Текст] / З. Мацько // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 17–19.– (Методика навчання).

Мякотіна, Л. Здоров’язбережувальні вправи [Текст]: дихальні технології на уроках читання / Л. Мякотіна // Початкова освіта.– 2012.– № 42 (листопад).– С. 11–12.

Олійник, Г. Підсумкові уроки читання. Інтерактивні форми роботи [Текст]: 3-й клас / Г. Олійник // Початкова освіта.– 2012. – № 41 (листопад).– (Наша вкладка.– С. 1–12).

Рубчева, В. Здоровье – основа человеческого счастья [Текст]: урок чтения в 4-м классе / В. Рубчева // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 18–20.

Руденко, Н. Підсумкові тестові завдання з українського читання [Текст]: 2-й клас / Н. Руденко // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 1–4.– (Наша вкладка).

Рубан, К. Використання ІКТ на уроках читання [Текст]: [є конспект уроку за «Зайчатковою казочкою» Ю. Ярмиша] / К. Рубан // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 3–4.

Рябчук, Ю. Мудра людина із щирим серцем [Текст]: бінарний урок, 3 клас: [про В. Сухомлинського] / Ю. Рябчук, Н. Сергіна // Початкова школа.– 2012.– № 7. – С. 29–30.

Сікачина, В. Учись вчитися [Текст]: читання. 2-й клас: [О. Буцень. Настуська-вередуська] / В. Сікачин // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 13–16.– (Майстер-клас).

Сорокоус, О. А. Формування літературної компетентності під час роботи над курсом «Літературне читання» [Текст] / О. А. Сорокоус, Г. О. Музика, Т. Я. Притуленко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 7–9.

Харченко, Т. Хто дужче любить? [Текст]: читання. 2-й клас: [Буцень О. Хто дужче любить] / Т. Харченко // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 17–18.– (Майстер-клас).

Челпанова, М. Коли казка знання сіє, тоді народжуються мрії [Текст]: формування першооснов самостійної читацької діяльності молодших школярів шляхом використання літературної спадщини В. О. Сухомлинського на уроках українського читання в 3 кл. для класів з російською мовою навчання / М. Челпанова // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 22–24.

Шевченко, О. В. Числа у фольклорі [Текст]: [загадки, прислів’я, смішинки та ін.] / О. В. Шевченко // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 103–108.

Шиленко, С. ІКТ та інтерактивне навчання [Текст]: [є конспект уроку за твором Лесі Українки «Біда навчить», 4-й клас] / С. Шиленко // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 6–9.

Шиленко, С. М. Мудрим ніхто не вродився, а навчився [Текст]: урок читання у 4-му класі: [Леся Українка «Біда навчить». Прислів’я] / С. М. Шиленко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 14–17.

Природа і людина

Андрусенко, І. Особливості навчання природознавства у 1 класі [Текст] / І. Андрусенко // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 6–9.– (Стратегія початкової освіти).

Дорошкова, О. Різноманітність рослин у природі [Текст]: Я і Україна. 3-й клас / О. Дорошкова // Початкова освіта.– 2012.– № 42 (листопад).– С. 13–14.

Єфіменко, Л. Ігрова екологічна перерва [Текст] / Л. Єфіменко, І. Кулик // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 30–31.

Календар погоди [Текст] // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 19–21 (липень).– (Спецвипуск).

Кириленко, О. П. Опорні схеми до уроків природознавства у 3-му класі [Текст] / О. П. Кириленко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 20-1 – 20-8.– (Фаховий сервер № 6).

Колкова, С. Кришталевий дзвін зими [Текст]: урок мислення серед природи. 4-й клас / С. Колкова // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 18–19.

Компанієць, М. Інтерактивні методи навчання на уроках природознавства у 3 класі [Текст]: [є конспект уроку на тему: Будова рослин] / М. Компанієць // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 26–28.– (Методика навчання).

Костенко, О. А. Тварини восени [Текст]: урок курсу «Я і Україна» у 2-му класі / О. А. Костенко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 28–30.– («Пропоную так»...).

Етика; Логіка; Основи здоров’я;
Я і Україна: конспекти уроків

Гавриш, Н. Як навчити серце добра і любові? [Текст]: [школа шляхетності] / Н. Гавриш // Джміль.– 2012.– № 3.– С. 8–10.

Гайдай, Л. О. Задачі для розвитку логічного мислення в учнів початкових класів [Текст] / Л. О. Гайдай // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 71–76.– (Тренінг інтелекту).

Гаврилюк, О. Не можна брати чуже [Текст]: громадянська освіта. 3-й клас: [Б. Грінченко «Украла»] / О. Гаврилюк // Початкова освіта.– 2012.– № 44 (листопад).– С. 30–32.– (Майстер клас).

Жебко, О. Увага. Пам’ять. Здоров’я [Текст]: основи здоров’я. 3-й клас: [конспект уроку] / О. Жебко // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 15–17.

Карнаухова, Т. Відкритий урок з основ здоров’я у 2 класі [Текст]: [тема: Безпека вдома] / Т. Карнаухова // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 30–32.– (Методика навчання).

Коваль, Н. Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів 3 класу з курсу «Основи здоров’я» [Текст] / Н. Коваль, Л. Малахова // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 36–42.– (Методика навчання).

Коваль, Н. Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів 4 класу з курсу «Основи здоров’я» [Текст] / Н. Коваль, Г. Рижакова // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 42–46.– (Методика навчання).

Коваль, Н. Навчання «Основ здоров’я» молодших школярів на засадах компетентнісного підходу [Текст] / Н. Коваль // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 1–6.– (Стратегія початкової школи).

Куткова, Л. Уроки Мудрої Сови для звірят і дітвори [Текст]: [стихійні лиха, як вберегтися] / Л. Куткова // Джміль.– 2012.– № 3.– С. 18–20.

Стиранець, Н. В. Казкова подорож [Текст]: урок з курсу «Основи здоров’я» у 1-му класі / Н. В. Стиранець // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 27 (вересень).– С. 24–29.

Трохимець, В. Урок-тренінг з основ здоров’я [Текст]: 1 клас: [тема: Твої друзі. Правила товаришування й спілкування] / В. Трохимець // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 28–30.– (Методика навчання).

Ярмошик, Л. Будьте здорові! [Текст]: здоров’язберігаючі технології у початковій школі: [є розробки тренінгів, уроків; цікаві завдання, ситуації, ігри] / Л. Ярмошик // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 10–18.

Навчання і мистецтво

Блінчук, Н. В. Створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів [Текст] / Н. В. Блінчук // Обдарована дитина.– 2012.– № 9.– С. 6–12.

Вовк, М. Тенденції удосконалення музично-виконавської діяльності молодших школярів [Текст] / М. Вовк // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 50–53.

Гороховська, Н. Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів [Текст] / Н. Гороховська // Мистецтво та освіта.– 2012.– № 2.– С. 51–53; № 3.– С. 50–54.
Жидун, М. І. Магія солоного тіста [Текст]: [вправи з ліплення із солоного тіста] / М. І. Жидун // Розкажіть онуку.– 2012.– № 23–24 (грудень).– С. 94–95.

Коваленко, Л. Створення ситуації успіху [Текст]: образотворче мистецтво, 2 клас / Л. Коваленко // Початкова школа.– 2012.– № 11.– С. 53–54.

Колотило, О. Вправи для розвитку асоціативності художньо-образного мислення молодших школярів [Текст] / О. Колотило // Мистецтво та освіта.– 2012.– № 4.– С. 43–46.

Палієнко, Н. М. Розважальні техніки малювання [Текст] / Н. М. Палієнко // Мистецтво в школі.– 2012.– № 12.– С. 5–6.

Печерська, Е. Формування чистоти інтонування у молодших школярів засобами духовної музики [Текст] / Е. Печерська, О. Семінько // Початкова школа.– 2012.– № 11.– С. 30–35.

Хлебникова, Л. Особливості навчання музичного мистецтва за новими програмами у 1 класі (І семестер) [Текст] / Л. Хлебникова // Початкова школа.– 2012.– № 10.– С. 37–40; № 12.– С. 47–49.

Шевчук, О. Ми ялинки не рубаємо – дідуха виготовляємо! [Текст]: дідух та «павучки» – екологічна альтернатива сучасним новорічним атрибутам: [2 конспекти уроків трудового навчання] / О. Шевчук // Початкова школа.– 2012.– № 12.– С. 32–36.– (Методика навчання).

Гра і навчання

Бойко, Л. Рухливі ігри-естафети з м’ячем [Текст]: фізична культура. 3-й клас / Л. Бойко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 28–30.

Бутрім, В. Весела лічба [Текст]: математичні фізкультхвилинки / В. Бутрім // Початкова освіта.– 2012.– № 41 (листопад).– С. 14.

Гальченко, О. П. Абевегедейка [Текст]: [фонетична зарядка, мовленнєві ігри, загадки, анаграми для вивчення звуків і букв] / О. П. Гальченко // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 91–96.

Гусєва, В. П. Народознавча веселка [Текст]: інтелектуальна гра для учнів 4-х класів / В. П. Гусєва // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 34 (грудень).– С. 33–36.

Дидактичні ігри для дітей на закріплення кольору [Текст]: за А. М. Фроловою // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 35–36 (грудень).– С. 42–45.

Дронь, В. І. Дидактичні ігри на уроках навчання грамоти у 1-му класі [Текст] / В. І. Дронь // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 90–102.– (Цікава дидактика).

Комнатна, Г. П. Ігри на уроках у 1-му класі [Текст]: [на уроках математики, природознавства, трудового навчання] / Г. П. Комнатна, І. В. Таран, Л. В. Шкребтієнко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 75–89.– (Цікава дидактика).

Кудря, О. П. Хвилинка відпочинку [Текст]: [веселі ігри на перерві] / О. П. Кудря // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 99–100.

Міщанчук, С. Скриня народних ігор [Текст]: [сценарій] / С. Міщанчук, О. Підгородецька, О. Натолочна // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 111–113.

Рибаковська, Н. В. Ігри до уроків навчання грамоти у 1-му класі [Текст] / Н. В. Рибаковська, С. В. Панасюк // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 22–24 (серпень).– С. 103–109.

Розвиваємо увагу [Текст]: [добірка завдань] // Обдарована дитина.– 2012.– № 10.– С. 44–47.

Толстолуцька, І. Крокую від А до Я [Текст]: ігри з пальчиками: [методичні рекомендації] / І. Толстолуцька // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 36–38.

Учимся разгадывать и составлять ребусы [Текст]: для младшего школьного возраста // Обдарована дитина.– 2012.– № 7.– С. 55–62.– (Клубок).

Хорошковська, О. Використання ігрових вправ у процесі формування усного українського мовлення учнів 1 класу шкіл з національними мовами навчання [Текст] / О. Хорошковська // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 23–26.

Свята в початковій школі

Андрєєва, С. Учитель добра і краси [Текст]: свято в початковій школі: [про В. О. Сухомлинського] / С. Андрєєва // Початкова школа.– 2012.– № 9.– С. 27–28.

Бондарєва, А. Святий гість [Текст]: виховний захід. 1-й клас: [свято Миколая] / А. Бондарєва // Початкова освіта.– 2012.– № 43 (листопад).– (Вкладка.– С. 1–5; 5–7).

Від зернини – до хлібини [Текст]: [добірка сценаріїв] / О. Л. Швець, Л. І. Дейнеко, В. Н. Ушмодина // Розкажіть онуку.– 2012.– № 13–14 (липень).– С. 95–102.

Городецька, О. Довга коса – дівоча краса [Текст]: позакласний захід. 4-й клас / О. Городецька // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 15–16.

Гречихіна, С. Збережи природу! [Текст]: виховний захід. 2-й клас / С. Гречихіна // Початкова освіта.– 2012.– № 42 (листопад).– С. 15–16.– (Виховна робота).

Даценко, Р. Візьмемося за руки, друзі! [Текст]: година спілкування до Міжнародного дня інвалідів. 4-й клас / Р. Даценко // Початкова освіта.– 2012.– № 43 (листопад).– С. 9–11.

Дерев’янко, Є. Розумники й розумниці [Текст]: брейн-ринг, 3-ті класи / Є.Дерев’янко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 14–15.

Деркач, Л. В. У школі всіх наук джерела [Текст]: [конспект уроку про знання] / Л. В. Деркач // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 3–5.

Добрянська, І. Урок доброти [Текст]: виховна година, 4 клас / І. Добрянська // Початкова школа.– 2012.– № 7.– С. 39–40.

Дунас, Н. У країні рідної мови [Текст]: виховний захід / Н. Дунас // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 21–23.– (До свята).

Книги – ключ до знань [Текст]: колективне свято: [матеріали творчих доробок – сценарії, цікавинки, прислів’я, вірші, пісні, сценки, ілюстрації та ін.] / М. В. Римаренко [та ін.] // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 11–18.

Лихацька, К. Добре, мудре, щире слово [Текст]: [є гра-подорож «У країні добрих і ввічливих людей»] / К. Лихацька // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 14–16.– (Виховна робота).

Ліпус, О. Глобальне потепління. Що врятує Землю? [Текст]: позакласний екологічний захід / О. Ліпус // Початкова освіта.– 2012.– № 30 (серпень).– С. 30–32.

Погрібна, Л. І. Портфелева сімейка [Текст]: [сценарій] / Л. І. Погрібна // Розкажіть онуку.– 2012.– № 15–16 (серпень).– С. 6–8.

Приходько, Г. Немає рідніших людей від батька, матері, дітей [Текст]: родинне свято / Г. Приходько // Початкова освіта.– 2012.– № 42 (листопад).– С. 17.– (Виховна робота).

Семененко, Н. Л. Урок-игра «Звездный час» во 2-м классе [Текст] / Н. Л. Семененко // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 25 (вересень).– С. 12–14.

Таран, Л. О. Українські вечорниці [Текст]: виховний захід у 4-му класі / Л. О. Таран // Початкове навчання та виховання.– 2012.– № 29 (жовтень).– С. 35–39.– (Калейдоскоп свят).

Тетеріна, О. Магія людини [Текст]: до 105-річчя з дня народження Астрід Ліндгрен: [є кросворд; план заходів тижня письменниці у школі] / О. Тетеріна // Початкова освіта.– 2012.– № 35 (вересень).– С. 11–13.– (Літературний вернісаж).

Федоренко, Л. Перші сходинки до успіху [Текст]: день відкритих дверей у початковій школі: [сценарій] / Л. Федоренко, Т. Губченко // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 8–10.

Чорна, С. В гімназійній родині – свято [Текст]: святкова лінійка / С. Чорна // Початкова освіта.– 2012.– № 38 (жовтень).– С. 6–7.
Шохіна, Л. Виховання вихованості [Текст]: [є конспект заняття з етики «Я можу бути чарівником»] / Л. Шохіна // Початкова освіта.– 2012.– № 39 (жовтень).– С. 19–20.– (Виховна робота).

Яненко, Т. Муха-Цокотуха на новий лад [Текст]: новорічне свято / Т. Яненко, Т. Дорофєєва, О. Боса // Початкова освіта.– 2012.– № 43 (листопад).– С. 7–8; 9–11; 11–16.– (Вкладка).

odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря