Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Про нас » Відділи бібліотеки » Відділ довідково-бібліографічної та інформаційної роботи » Методична допомога з питань бібліографії дитячим бібліотекам області » Бібліотечний урок: організація та проведення
Леоненко, Н. П. Бібліотечний урок: організація та проведення [Текст] / Н. П. Леоненко // Шкільна бібліотека. - 2011. - №2. - С. 100.

Неоціненна роль у самоосвіті, в безперервному підвищенні знань із певної галузі науки, техніки, мистецтва належить книзі. Соціологічні дослідження показують, що сьогодні учні шкіл погано орієнтуються в довідниковому апараті бібліотеки, часто не можуть самостійно підібрати літературу з теми, готуючися до уроку. Вони губляться у морі книг, виявляючи безпорадність. Навіть у старшокласників немає й поверхового ознайомлення з книгою, постійного звертання до довідників, каталогів, бібліографічних посібників.
Для розв’язання цієї проблеми одним із найважливіших завдань бібліотеки є прищеплення школярам навиків бібліотечно-бібліографічної грамотності через проведення бібліотечних уроків.
На початку нового навчального року школа складає графіки проведення бібліотечно-бібліографічних занять. Вчителі-предметники, класні керівники вносять теми цих занять до своїх планів роботи. Для проведення бібліотечних занять доцільно використовувати уроки позакласного читання та години, відведені для позакласної виховної роботи.
Відповідальні за цю роботу в школі - заступник директора з навчально-виховної роботи та організатор позакласної і позашкільної виховної роботи. Вони організовують, спрямовують та контролюють такі заняття. Деякі заняття за складеними графіками проводять працівники дитячої бібліотеки у приміщенні районної бібліотеки.

У пропаганді основ бібліотечно-бібліографічних знань доцільно використовувати найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, доповіді та повідомлення учнів, різні види змагань. Найгірше засвоюються знання, подані школярам у готовому вигляді. Ефективною є робота, що організує школярів до самостійного дослідження, спонукає здобувати знання, робити «відкриття».

Аналіз бібліотечного уроку
Дата_______________

Школа_____________

Клас_______________
 
Хто проводить________
 
Тема уроку___________

Мета уроку___________ 

Тип уроку: вступний, вивчення нового мате,- ріалу, комбінований, закріплення знань та прищеплення умінь і навичок, використання знань, умінь і навичок на практиці, узагальнювальний, контрольний (потрібний підкреслити).

Форма уроку: розповідь, лекція, бесіда, екскурсія, конференція, гра, інтегрований, інші форми (вказати, які саме).

Урок відвідав____________  

Особливо важко прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Всі вчителі-предметники можуть активно сприяти формуванню цієї навички: завдання з будь-якого предмета можна продумати так, що учні змушені будуть звертатися до словників і довідників. Інтерес до довідкової та науково-популярної літератури формують такі види позакласної роботи, як олімпіади, тематичні вечори, турніри кмітливих тощо.
Заняття про книжкові ілюстрації залишать глибокий слід, коли мовник використовуватиме ілюстрації до програмних творів на уроках літератури і позакласного читання.
Мета вивчення основ бібліографії в школі полягає насамперед у тому, щоб учень сам прийшов до висновку: жоден вид діяльності неможливий без постійного добування інформації, а це завжди пов’язано з пошуком, потребує знання спеціальних джерел.
Тематику занять з основ бібліографії у разі потреби можна розширювати, проте слід дотримуватися послідовності вивчення матеріалу. Кожне заняття (зй винятком екскурсії до бібліотеки) необхідно заків- чувати рекомендаціями з домашнього завдання, виконання якого перевіряють на наступному занятті.
У кінці кожного навчального року слід проводити підсумкові заняття - масові заходи, де учні матимуть можливість застосовувати і показувати свої бібліографічні знання. Форми підсумкових занять можуть бути різноманітними: відповіді на запитанні або вікторини, подорожі, конкурси, читацькі конференції, написання рефератів тощо.
Успіх роботи з питань прищеплення учням бібліотечно-бібліографічної грамотності залежить ву тісного контакту школи і бібліотеки, єдиного планування всієї роботи з книгою, виховання загальна культури.

Критерії оцінювання бібліотечного уроку
(максимальна оцінка - 30 балів)

1. Відповідність змісту, структурі уроку, поставленій меті. 

2. Доцільність вибраної форми заняття.

3. Зв’язок теми уроку з попередніми темами! ББЗ та навчальним процесом. 

4. Рівень викладу матеріалу, його доступність та активізація діяльності учнів.

5. Зацікавленість учнів темою, змістом, методами його проведення. 

6. Зворотний зв’язок, контроль за якістю знань.

7. Культура мови бібліотекаря.

8. Досягнення поставленої мети уроку.

9. Оцінка розробки бібліотечного уроку.
odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря