Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Скарбничка методиста » Консультації, методичні поради » Планування та звітність в бібліотеках для дітей » Основні напрямки формування плану роботи бібліотеки для дітей на 2013 рік
 

Підготувала: Л. В. Томків
Комп’ютерний набір: О. М. Шлапак
Відповідальна за випуск: Н. С. Новіцька, директор ОБД

     Створення позитивного образу сучасної бібліотеки, в якій зацікавлене суспільство, діти, батьки, вчителі, бібліотекарі в значній мірі залежить від формування нової, інноваційної, соціокультурної політики, розширення бібліотечних послуг. Значне місце в цій діяльності відводиться впровадженню інформаційних, телекомунікаційних технологій, передових вітчизняних та світових тенденцій з формування нової моделі сучасної бібліотеки для дітей.
    План роботи повинен стати тим важливим засобом, який би допомагав втілити нові тенденції розвитку бібліотечної справи в кожному регіоні нашої області, а також враховував запити та інтереси різних вікових груп користувачів. До планування роботи необхідно підійти ретельно і продумано, зваживши на умови сучасної діяльності бібліотеки та свої можливості. Планові заходи повинні працювати на майбутнє, формувати своєрідний, оригінальний та сучасний імідж бібліотеки.
      При плануванні роботи пропонуємо звернутися до наших методичних порад, підготовлених у 2011 році «Основні напрямки планування роботи бібліотек для дітей у 2012 році», а також до консультації «Основні напрямки формування плану роботи бібліотеки для дітей на 2013 рік», яку ми подаємо з метою уточнення основних напрямків діяльності, а також для поглиблення та розширення певних сфер діяльності бібліотеки у 2013 році. Корисними будуть і наші додатки до плану роботи на 2013 рік. Пропонуємо їх також врахувати.

Примірна схема плану роботи бібліотеки для дітей на 2013 рік.

I. Вступ. Місія бібліотеки для дітей. Стратегічні цілі і шляхи їх досягнення.

Реалізацію стратегічних напрямів діяльності необхідно зосередити на:

1. Створення нової моделі та позитивного образу сучасної бібліотеки, в якій зацікавлене суспільство, з урахуванням тенденцій розвитку бібліотечної справи, потреб і запитів користувачів;

2. Інтеграцію бібліотечної діяльності до сучасного інформаційного середовища;

3. Впровадження сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій, програмно-проектної діяльності;

4. Забезпечення інноваційного пошуку у створенні успішної моделі бібліотечного обслуговування користувачів-дітей;

5. Розширення бібліотечних та інформаційних послуг із забезпечення духовного, інтелектуального, навчального, творчого і естетичного формування особистості дитини;

6. Реалізацію лейтмотиву бібліотечної діяльності «Бібліотека – територія комфорту, гри і творчості».

7. Впровадження вітчизняних та світових тенденцій, формування політики з підтримки дитячого читання, починаючи з раннього віку дитини, співпрацю з молодими сім’ями, батьками;

8. Створення мобільної системи професійного навчання бібліотечних спеціалістів, формування сучасної етики та ідеології бібліотекаря.

II. Основні напрямки і завдання бібліотеки для дітей на 2013 рік.

Участь бібліотеки у реалізації національних, Всеукраїнських, обласних, регіональних проектів, програм, конкурсів, акцій.
Основні показники роботи:
Цифрові показники роботи подавати за основними напрямками діяльності бібліотеки виконання у попередньому році – план на поточний рік.
читачів всього:
- за ЄРК;
- обслужених (в т. ч. дітей до 15 р.);
книговидача (всього):
- (в т. ч. дітям до 15 р.);
бібліотечний фонд:
- надходження;
- вибуття
- є на 1.01.2013р.
- в т. ч. назв періодичних видань (всього) з них:
- назв газет;
- журналів;
- інших видань;
відвідування (всього);
- відвідування масових заходів;
інформаційна діяльність (охоплено абонентів інформації);
- видано довідок;
- інше;
організаційно-методична діяльність.
- Виїзди (виходи);
- семінари, ШПД, інше;
- підготовка загальносистемних заходів;
- методичні поради тощо;
- участь в обласних курсах, тренінгах, семінарах.

III. Організація обслуговування користувачів.

1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб, індивідуальна робота:
- електронна реєстрація, ЄРК;
- заповнення аналітичної частини читацького формуляра;
- обслуговування користувачів:
- читальні зали;
- абонементи;
- кількість за ЄРК;
- кількість обслужених.
- Бібліотечні послуги:
- безкоштовні;
- додаткові (платні) тощо.
- Клуби та гуртки за інтересами;
- Позастаціонарне обслуговування. (пункти видачі у школах-інтернатах, дитячих садках тощо).
- Діяльність Інтернет-центру.
- кількість користувачів;
- відвідування;
- видача матеріалів;
- заходи;
- послуги тощо.
- Рекламна діяльність:
- акції з підтримки читання дітей.

Індивідуальне бібліотечне обслуговування:
- замітки на формулярах;
- фактографічні довідки;
- аналіз читацького попиту;
- тематичний моніторинг читання;
- індивідуальні списки читання;
- ведення читацьких квитків;
- замітки бібліотекаря на читацьких формулярах (від 50%);
- надання довідок, консультацій при виборі книг;
- проведення бесід з виховання культури читання по (каталогах, картотеках, бібліографічних покажчиках);
- ведення обліку роботи (щоденник, зошит обліку незадоволеного запиту читачів тощо).

IV. Масові заходи. Робота з популяризації літератури.

- Cприяння національному, патріотичному і духовному вихованню.
- Морально-етичне і правове виховання.
- Краєзнавча діяльність, народознавство.
- Виховання екологічної культури.
- Інтелектуальний розвиток особистості, допомога у засвоєнні шкільної програми.
- Формування естетичних уподобань дітей засобами художньої літератури та мистецтва.
- Формування здорового способу життя, фізичне виховання і спорт.
Масові заходи у плані роботи подавати за схемою:
1. №з/п.
2. Назва заходу, (тема), вікова категорія дітей.
3. Кількість.
4. Місце проведення.
5. Термін проведення.
6. Організатори.
7. Затрата часу.

V. Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.
1. Ведення довідково-бібліографічного апарату.
2. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки.
3. Довідково-бібліографічне обслуговування.
4. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

VI. Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.


1. Комплектування.
2. Організація фонду.
3. Розстановка фонду.
4. Списання.
5. Збереження книжкового фонду.
6. Вивчення використання бібліотечного фонду.

VII. Організаційно-методична робота.

Заходи з професійної освіти:
- участь у загальносистемних заходах (семінарах, методичних днях, конкурсах професійної творчості);
- проведення заходів для окремих структурних підрозділів, бібліотек-філіалів (презентація бібліотек, творчі лабораторії, майстер-класи);
- науково-дослідницька, інноваційна, методична робота бібліотеки (проекти, програми, інноваційні форми роботи);
- фахове та особисте удосконалення (індивідуальні плани самоосвіти).
Методична, практична, консультаційна допомога бібліотекарям сільських філіалів на місцях (виїзди).

VIII. Управління бібліотекою.

Формування комфортного бібліотечного середовища. Створення позитивного іміджу бібліотеки.

IX. Фінансово-господарська діяльність.


odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря