Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Скарбничка методиста » Консультації, методичні поради » Планування та звітність в бібліотеках для дітей » Аналіз діяльності бібліотеки для дітей за 2012 рік


   Аналіз діяльності бібліотеки для дітей дозволить ознайомитися з роботою бібліотеки за минулий рік, вивчити статистичні показники, а також основні аспекти діяльності бібліотеки з проведення масово-виховних, просвітницьких, дозвіллєвих заходів бібліотеки. Опис найбільш вдалих за змістом та резонансом заходів дозволить оцінити їх ефективність у діяльності бібліотеки за звітний рік.
    Пропонуємо зосередити увагу ширше та змістовніше подати аналіз діяльності бібліотеки з таких напрямів як:

I. Бібліотечний фонд та його організація. Тут необхідно звернути увагу на:

1. Моніторинг складу фонду, зокрема аналіз динаміки його загального обсягу у співвідношенні з кількістю користувачів-дітей (дитячого населення за віком). Які вікові групи користувачів-дітей забезпечені найкраще, а які – навпаки найгірше. Дати приклади.

2. Галузевий і тематичний склад фонду порівняти з даними культурними та освітніми потребами користувачів та профіль місцевості, прогнозними даними щодо розвитку міста в майбутньому. Враховуються можливості координації з іншими бібліотеками.

3. Аналіз незадоволеного читацького попиту на документи (анкетування, опитування, спостереження, аналіз статистичних показників тощо). Як використовуються такі дані під час комплектування сучасного фонду бібліотеки. (Вказати скільки, яких часто запитуваних книг придбано взамін загублених, подарованих тощо) та за які кошти.

4. Охарактеризувати склад та обсяг поточних надходжень за рік ( у т. ч. за видами, мовами). Описати репертуар журналів і газет для дітей (як в ЦБД так і в сільських, міських бібліотеках ЦБС).

5. Вивчення ефективності використання бібліотечного фонду методами відміток про термін повернення на аркушах чи в книжкових формулярах, інше).
Вказати наявність обсягів дублетних, непрофільних, маловикористовуваних, застарілих за змістом зношених, не заслужено забутих документів. Дати приклади.

6. Кошти на комплектування. Джерела фінансування. Місцевий бюджет. За загальнодержавними, обласними програмами («Українська книга»), тощо. Спонсорство, фандрайзингова діяльність. Листи благодійникам з подяками. Поповнення фонду за рахунок державних, регіональних, місцевих програм, платні послуги, тощо.

7. Розкриття і популяризація (розстановка, оформлення відділів обслуговування – абонементів, читальних залів).
Тематичні полиці, оформлення та виділення нових роздільників, відсилок, популяризація новинок, репрезентація ретрофонду тощо).

8. Краєзнавчий фонд – добір краєзнавчих матеріалів. (Кількість екземплярів, назви, їх упорядкування, збереження, розміщення, розкриття).
Рідкісні, цінні видання, подарунки. Збереження, інформування користувачів про їх наявність у фонді бібліотеки.
Організація збереження БФ. Дотримання плану інвентаризації, вибіркових перевірок. (Дати приклади зі списків на списання за окремими причинами - назвати, вказати кількість книг, рік видання, ціна, тощо).

9. Висвітлити (якщо були при списанні) випадки застосування закону щодо матеріальної відповідальності бібліотекарів за збереження бібліотечних фондів. Робота з ліквідації читацької заборгованості (письмові нагадування, дзвінки). Вказати кількість, результативність. Повернуто (% заборгованих книг, назвати). Питома вага книг не повернутих користувачами у загальній книговидачі та обсязі фонду ( у відсотковому відношенні).

10. Санітарно-технічні умови збереження фонду. Температурний режим, опалення взимку, освітлення.

11. Списання бібліотечного фонду (причини, обсяги, оформлення актів, облік роботи в книзі сумарного обліку БФ, зошиті обліку книг, прийнятих від користувачів взамін загублених; вилучення літератури з облікових документів – інвентарних книг, каталогів, картотеки обліку періодичних видань тощо).

II. Довідково-інформаційне обслуговування користувачів.

1. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки (система каталогів і картотек, їх реклама, популяризація, наочність). Наявність та оформлення (поновлення) положень, паспортів на каталоги, картотеки.

2. Обсяги аналітичного розпису періодичних видань, вливання та редагування. Актуальність, оперативність – (приклади).

3. Забезпечення інформаційних потреб користувачів, оперативність надання інформації користувачам. Наявність фактографічної інформації (Інформ-досьє, тематичні теки тощо). Ефективність їх використання. Облік довідок, архів, їх кількість зарік. (Дати приклади).

4. Використання сучасних технологій (за наявності) для забезпечення інформаційних потреб користувачів (у т. ч. укладання вебліографічних списків відповідно до потреб користувачів).

5. Інформаційно-бібліографічні, рекомендаційні видання для дітей, організаторів дитячого читання, батьків тощо. Навести приклади їх використання у практичній діяльності та забезпечення ними користувачів та бібліотекарів ЦБС.

6. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань серед користувачів.
Проведення бесід з виховання культури читання, бібліотечних уроків тощо.

III. Бібліотека як центр духовного формування користувачів-дітей.
 

(Масова робота)
1. Зворотній зв’язок між бібліотекою та користувачами, органами місцевого управління, відділами райдержадміністрації, сільськими радами, дирекцією шкіл, гімназій, дитячих садків, культурно-освітніми організаціями, творчими спілками,  ЗМІ, 
іншими установами.

2. Відповідність соціокультурної діяльності бібліотеки профілю, потреб, інтересів дитячого населення їх освітніх запитів, інтересів, спрямованих на розвиток та формування особистості дитини. Зв’язок з родинами читачів, сімейне читання, профіль програмної діяльності.

3. Різноплановість форм роботи. Наявність гуртків, клубів за інтересами.

4. Організація дозвілля дітей (особливо під час канікул). Участь у обласних літніх читаннях школярів «Літо з книгою» та ін.

5. Формування іміджу бібліотеки. Реклама бібліотеки, її послуг. (Створення веб-сайту, через ЗМІ, радіо, телебачення, екскурсії тощо).

6. Участь у Всеукраїнських заходах, програмах, проектах. (Приклади). Які форми і методи застосовувались, кількісна характеристика, місця проведення виступів. Залучення до роботи волонтерів. Рада бібліотеки.

IV. Організаційно-управлінські питання.

1. Підвищення кваліфікації кадрів, їх правовий і соціальний захист.

2. Наявність регламентуючих документів: (Положення про бібліотеку (Статут бібліотеки); Правила користування бібліотекою; Правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції їх оновлення тощо.

3. Ведення в бібліотеці планово-звітної документації (щоденники обліку роботи бібліотеки; «Книги сумарного обліку бібліотечного фонду», інвентарної книги, ЄРК, документи на проведення масових заходів.

4. Методичні заходи: виходи, виїзди до бібліотек-філій ЦБС їх кількість, експертна оцінка діяльності бібліотек з обслуговування користувачів-дітей у перевірених сільських бібліотеках-філіях, шкільних бібліотеках.

5. Професійне навчання бібліотекарів ЦБД (шкільних, сільських бібліотекарів). Теми, база проведення, інформація у пресі.

6. Методичні рекомендації з основних напрямів діяльності (підготовлені та розповсюджені, надіслані з ТОБД).

7. Цільові програми. Участь бібліотеки у професійних конкурсах, проектах, отримання грантів. (Теми проектів).

8. Професійне навчання працівників ЦБД – стажування, участь у семінарах, конференціях, фахових конкурсах. Атестація. Самоосвіта, вивчення професійних документів тощо.

V. Бібліотечний персонал.

- Основні характеристики працівників бібліотеки. Система заохочень працівників (кількість штатних одиниць, кількість бібліотекарів на обслуговуванні);

- освіта: вища, вища спеціальна, базова;

- стаж роботи: до 3-х років, від 3-х до 9 років, 10-20 років.

VI. Фінансування.

1. Бюджетне фінансування.

2. Залучення додаткових коштів (за наявності); фандрайзингова діяльність – співпраця з меценатами, спонсорами, населенням, платні послуги (якщо є) тощо.
Бюджетне фінансування.
З нього:
- на комплектування;
- на передплату;
- залучення додаткових коштів.
Дати ширшу інформацію:
«Про проведення літніх читань школярів»;
«Про роботу об’єднань, гуртків і клубів за інтересами».
В зв’язку з тим, що буде готуватися тематичний огляд діяльності бібліотек для дітей за 2012 рік «Хто є хто в бібліотеках для дітей Тернопільщини», просимо дати ширшу інформацію про бібліотечних працівників:
- освіта, навчальний заклад, роки навчання;
- стаж роботи у дитячій бібліотеці;
- з якого відділу починалась діяльність у бібліотеці (посада);
- у якому відділі працює;
- вказати з якої бібліотеки переведена в ЦДБ, міську;
- навчання, творчі ініціативи;
- нагороди.

odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря