Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Про нас » Відділи бібліотеки » Відділ комплектування і обробки літератури » Бібліотечні документи » Інструкції » Виклад основних положень "Типові інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Виклад основних положень "Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ"

О. Александрова

Державним казначейством України, Міністерством економіки України затверджена Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ (наказ №142/181 від 10.08.01.р.). Вона встановлює єдині вимоги для структур, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, виходячи з Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Відповідно визначається такою, що втратила чинність, раніше діюча Типова інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ від 02.12.97 №126/137.
Акцентуємо увагу на деяких важливих моментах.
За п. 3 нової Типової інструкції... "списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:
а) непридатні для подальшого використання;
б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;
в) морально застарілі;
г) фізично зношені;
д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).
п. 5: Списання з балансу установи матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:
продажу;
безоплатної передачі;
ліквідації (на підставі акту)".
Новою Типовою інструкцією... залишено чинною процедуру такої роботи: створення постійно діючої комісії, складання акту та ін. Зокрема, "Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з "бібліотек літератури" складається за формою, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22.12.97 за №б 12/2416.
Змінено критерії вартості, за якими дозволяється списання матеріальних цінностей: п. 11: "Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку:

а) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету:
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5 000 гривень - з дозволу керівника установи;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5 000 гривень до 10 000 гривень - з дозволу установи зищого рівня;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10 000 гривень - з дозволу центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

б) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2 500 гривень - з дозволу керівника установи;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2 500 гривень до 5 000 гривень - з дозволу установи вищого рівня;
вартістю за одиницю (комплект) в розмірі по¬над 5 000 гривень - з дозволу місцевої державної адміністрації.

п. 12: Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2 500 гривень включно - з дозволу керівника установи;

б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму від 2 500 до 5 000 гривень включно - з дозволу керівника установи вищого рівня;

в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних цінностей на суму понад 5 000 гривень - з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.

У документах, які установи подають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат".
Списання матеріальних цінностей проводиться "...за їх первісною вартістю або за відновлювальною (у разі проведення індексації або переоцінки" (п. 15).
Залишено норму безоплатної передачі матеріальних цінностей (п. 21 ) та продажу (п. 22-24). Введено таке поняття, як "справедлива вартість" при продажу, однак зазначено, що вона визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення (що не повною мірою стосується літератури).
Слід мати на увазі, що у п. 2 дається детальний перелік матеріальних цінностей. У ньому зазначено і бібліотечні фонди, які входять до складу необоротних активів.
Радимо уважно вивчити новий документ, який опубліковано в збірнику: Законодавство - бібліотекам України: Довідк. вид,- Вип. 2.- К., 2002.

1. Законодавство - бібліотекам України: Довідк. вид. Вип. 1. (Ч.1). - К., 2000.-С. 192-193.
2. Законодавство - бібліотекам України: довідк. вид. Вип. 1 (Ч. 1). - К., 200.- С. 193-196.
3.  Див. також: Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ // Законодавство - бібліотекам України: Довідк. вид. - Вип. 1. Ч. 2. - К., 2001. - С. 68 - 85.

 
odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря