Головна сторінка Карта сайту Бібліотекар Написати листа
Запрошуємо усіх бажаючих відвідати "Kinect - майданчик" для інтерактивних розваг. Чекаємо Вас: неділя з 14:00 до 16:00, понеділок, четвер, п\'ятниця з 15:00 до 17:00 год.
Видавнича діяльність » 2010 » „Початкова освіта: навчання та виховання”
 
Інформаційний список літератури «Початкова освіта: навчання та виховання» знайомить зі статтями із періодичних видань за липень – грудень 2009 року.
Матеріал розміщений у 5 розділах, в межах яких статті систематизовані за алфавітом авторів та назв видань.
Список призначений для вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня.
Періодичність – один раз в півріччя.

Наша адреса: м. Тернопіль
вул. Коперніка, 17
тел. 25-39-41,
23-59-48

Список підготувала: Колопенюк М. Д.,
                                   провідний бібліотекар


Комп’ютерна верстка: Лось Т. І.

Відповідальна за випуск Новіцька Н. С.,
                                          директор ОБД

Покликання початкової школи

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах ЗНЗ у 2009 – 2010 навч. pоці [Текст]:[інструкт. - метод. лист. від 12.06.2009р. №1/9 – 108]// Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 7 – 14; Початкова освіта. – № 29 (серпень). – С.2 – 7.
* * *

Головань, Т. Урок серцеведення [Текст]: засідання «Школи молодого вчителя» / Т. Головань // Початкова освіта. – 2009. – № 32(серпень). – С. 29 – 30.

Гунько, К.
Мотивація навчально-пізнавальної діяльності як педагогічна проблема [Текст]:[потреба дітей у спілкуванні; формування самооцінки; засоби пед. підтримки та ін.] / К. Гунько // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 6 – 8.

Древаль, Г. Інновації в початковій школі [Текст] / Г. Древаль // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 2 – 4.

Древаль, Г. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу щодо формування культури мислення молодшого школяра [Текст] / Г. Древаль // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 52 – 53.

Жадан, К. А. Компетентність вчителя – умова розвитку особистості учня [Текст] / К. А. Жадан // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 8 – 22. – (Поч. школа ХХІ сторіччя).

Жигайло, О. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу [Текст] / О. Жигайло // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 23 – 24.

Коваль, Ю. Сучасні діти, які вони? [Текст] / Ю. Коваль// Початкова освіта. – 2009. – № 37 (жовтень). С – 2 – 5.

Леонов, О. Про фізкультурно-оздоровчий комплекс „Крок до здоров’я” [Текст] / О. Леонов // Початкова школа. – 2009. – №8. – С. 59 – 60.

Лола, В. А. Формування творчої компетентності вчителя як умови розвитку особистості учня [Текст]: [з досвіду роботи] / В. А. Лола // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 23 – 30. – (Поч. школа ХХІ сторіччя).

Мартиненко, С. Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі [Текст]: [поради для батьків] / С. Мартиненко // Початкова школа. – 2009 – № 10. – С. 59 – 61.

Митник, О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 35 – 37.

Митник, О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу [Текст] / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – 10. – С. 53 – 57.

Мовчун, А. Найдивніше з див – Людина [Текст]: [етика взаємин у вчительських колективах] / А. Мовчун // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 26 – 27.

Навчаємо шестирічок [Текст] // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 27 (вересень). – (Спецвипуск).

Савченко, О. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу [Текст] / О. Савченко // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 1 – 6.

Скоробогатова, М. Особливості підготовки вчителя початкової школи України у післявоєнний період [Текст] / М. Скоробогатова // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 53 – 55.

Фаєнко, Т. Ю. Формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів [Текст] / Т. Ю. Фаєнко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С. 32 – 41.

Хоружа, Л. Етика педагогічної взаємодії як основа збереження психофізичного здоров’я молодшого школяра [Текст] / Л. Хоружа // Початкова школа. – 2009. – № 7 (липень). – С. 51 – 54.

Цвинда, З. Організація самоосвіти молодших школярів [Текст]: [з досвіду роботи] / З. Цвинда // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 46 – 48.

Технології виховання молодших школярів

Планування виховної роботи на навчальний рік [Текст]: 1 – 4 класи // Початкова освіта. – 2009. – № 33 – 35 (вересень). – С. 3 – 173.

* * *

Басюк, Н. Формування почуття відповідальності у молодших школярів [Текст] / Н. Басюк // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 2 – 3.

Вітковська, С. Розвиток уміння спілкуватися та уникати сварок [Текст]: година спілкування. 2 – 4 класи / С. Вітковська // Початкова освіта. – 2009. – № 41 (листопад). – С. 11 – 13.

Гімла, К. Співпраця школи і сім’ї у вихованні школяра [Текст] / К. Гімла // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 18 – 20.

Громнадзька, Н. Формування життєвих компетенцій молодших школярів [Текст]: педагогічний проект / Н. Громнадзька // Початкова освіта. – 2009. – № 32 (серпень). – С. 12 – 18.

«Здорові діти – майбутнє країни» [Текст]: [методичні розробки] // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 31 (листопад). – (Спецвипуск).

Коротун, І. Починаємо формувати комунікативну компетентність [Текст] / І. Коротун // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 2 – 6.

Круглова, С. Ранкові зустрічі: розвиток взаємоповаги та толерантності [Текст]: семінар-тренінг для вчителів / С. Круглова, А. Животовська // Початкова освіта. – 2009. – № 32 (серпень). – С. 19 – 25.

Кузьмич, О. А. Експериментальна модульна технологія підвищення педагогічної майстерності батьків у вихованні мовленнєвого етикету в молодших школярів [Текст] / О. А. Кузьмич // Шкільна бібліотека плюс. – 2009. – № 13 – 14 (липень). – С. 21 – 41.

Олійник, В. Щоб книга стала другом [Текст]: [про формування читацького інтересу в школі та сім’ї] / В. Олійник // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 20 – 21.

Ревіна, О. Батьківські збори «Дослідницька лабораторія» [Текст]: тренінгове заняття / О. Ревіна // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 14 – 17.

Спецвипуск «Профорієнтація в початковій школі» [Текст]: [захист проекту «Місто Майстрів»; урок профорієнтації; сценарії виховних заходів] // Початкове навчання та виховання. – 2009. – 36 (грудень). – С. 2 – 39.

Цицюра, С. М. Організація відпочинку на перерві [Текст]: [описи ігор] / С. М. Цицюра // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 148 – 152.

Чередник, О. Виховна година «Культура спілкування» [Текст] / О. Чередник // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 15 – 16.

Шеляг, Г. Формування читацького інтересу учнів 1 – 2-х класів [Текст]: методичні рекомендації для вчителів та батьків / Г. Шеляг // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 2 – 5.

Проектні технології в початковій школі

Петровська, Н. В. Проектна технологія: сутність, досвід використання, перспективи [Текст] / Н. В. Петровська // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 25 (вересень). – С. 2 – 14.

Шемет, Л. І. Видатні українці [Текст]: дослідницько-пошуковий проект / Л. І. Шемет // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 65 – 67.

Методика викладання в дії

Календарно-тематичне планування: перший клас: [Текст]: Українська мова; Математика; Я і Україна; Основи здоров’я. // Початкова освіта – 2009. – № 25 (липень). – С. 1 – 27.

Календарно-тематичне планування: другий клас: [Текст]: Українська мова; Математика; Я і Україна; Основи здоров’я // Початкова освіта. – 2009. – № 26 (липень). – (Спецвипуск).

Календарно-тематичне планування: третій клас [Текст]: [Українська мова; Математика; Я і Україна; Основи здоров’я] // Початкова освіта. – 2009. – № 27 (липень). – (Спецвипуск).

Календарно-тематичне планування: четвертий клас: [Текст]: Українська мова; Математика; Я і Україна; Основи здоров’я // Початкова освіта. – 2009. – № 28 (липень). – (Спецвипуск).

Підсумкові контрольні роботи з окремих предметів за І семестр [Текст] // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 23 – 34.

Вашуленко, М. Читання, письмо, розвиток мовлення [Текст]: [календарне планування для 1 – 4 класів] / М. Вашуленко, О. Прищепа // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 15 – 31.

Коломійченко, О. Г. Вивчення фразеологізмів у початковій школі [Текст] / О. Г. Коломійченко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 26 (вересень). – С. 19 – 21.

Конструюємо урок [Текст]: методичні рекомендації // Початкова освіта. – 2009. – № 37 (жовтень). – С. 6 – 9.

Кудрявченко, С. Використання методу мегаплану на уроках у початковій школі [Текст] / С. Кудрявченко // Початкова освіта. – 2009. – № 45 (грудень). – С. 4 – 6.

На допомогу логопедові [Текст] // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 30 (жовтень). – (Спецвипуск).

Нетрадиційні підходи до організації уроку [Текст] // Початкова освіта. – 2009. – № 48 (грудень). – (Спецвипуск).

Цепова, І. В. Як навчати письма ліворуких дітей? [Текст] / І. В. Цепова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 94 – 95.

Школа здоров’я і розвитку дитини [Текст]: [спецвипуск: метод. поради; с-ма оздоровчих вправ; ігри для використання на уроках; елементи методики «Навчання в русі» на уроках математики, грамоти, укр. мови, образотворчого мистецтва] // Початкова освіта. – 2009. – № 39 (жовтень). – С. 2 – 21.

* * *

«Барви осіннього лісу» [Текст]: [колективні уроки] // Розкажіть онуку. – 2009. – № 17 – 18 (вересень). – С. 23 – 40.

Дуброва, В. Є. Як зимують звірі і птахи [Текст]: інтегрований урок математики та курсу «Я і Україна». 2 клас / В. Є. Дуброва // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С. 55 – 60.

Коврига, С. В. Як не любити зими сніжно-синьої…[Текст]: колективні уроки / С. В. Коврига // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С. 63 – 82.

Лисенко, О. Інтегровані дні [Текст]: [конспекти уроків читання, укр. мови, математики, основ здоров’я на тему “Зима-білосніжка”] / О. Лисенко // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 2 – 8.

Сапунова, С. Природа – наш спільний дім [Текст]: інтегрований урок: читання, екологічне виховання. 2 клас / С. Сапунова // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 21 – 22.

Скробало, М. В. Зима святкова, урочиста [Текст]:інтегрований урок читання і образотворчого мистецтва. 2 клас / М. В. Скробало // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С. 33 – 35.

Тарасова, В. О. Милуємося калиною [Текст]: навчання грамоти з елементами народознавства. 1 клас / В. О. Тарасова // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 73 – 74.

Математика та інформатика

Богданович, М. Математика [Текст]: [календарне планування для 1 – 3 класів, І семестр] / М. Богданович, В. Шпакова // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 32 – 41.

Буряк, Г. Урок математики з елементами логіки [Текст]: 2 клас / Г. Буряк // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 40 – 42.

Бутвін, Л. Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв’язування задач [Текст]: математика: [конспект уроку для 2-го класу] / Л. Бутвін // Початкова освіта. – 2009. – № 39 (жовтень). – С. 14 – 15.

Зюзіна, З. Позакласні заняття з математики [Текст]: [В гостях у Математики. 3-й клас; Цікаві завдання від веселих поросят, 4-й клас] / З. Зюзіна // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 12 – 13.

Комар, О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Початкова школа. – 2009. – № 7 (липень). – С. 13 – 17.

Коротун, І. Моніторинг якості математичної освіти учнів 4-х класів [Текст] / І. Коротун // Початкова освіта. – 2009. – № 37 (жовтень). – (Вкладка).

Корчерська, О. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодших школярів на уроках математики [Текст] / О. Кочерська // Початкова школа. – 2009. – № 7 (липень). – С. 26 – 30.

Ляшова, Н. Логіко-дидактичні проблеми вивчення величин у початкових класах [Текст] / Н. Ляшова, В. Сарієнко // Початкова школа. – 2009. – № 7. – С. 18 – 23.

Розв’язуємо задачі [Текст]: методичний порадник. Випуск 35 // Початкова освіта. – 2009. – № 44 (листопад). – (Спецвипуск).

Слинюк, А. М. Свято першого десятка [Текст]: колективні уроки з математики / А. М. Слинюк // Розкажіть онуку. – 2009. – № 13 – 14 (липень). – С. 59 – 84; Розкажіть онуку. – 2009. – № 15 – 16 (серпень). – С. 41 – 68.

Тарасенко, С Відкритий урок з математики, 2 клас [Текст] / С. Тарасенко // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 47 – 50.
Уроки грамоти

Алексейчук, А. В. Дід Мороз і Снігуронька у місті прикметників [Текст]: українська мова, 4 клас / А. В. Алексейчук // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С. 43 – 46.

Барилова, В. К. Формування умінь і навичок грамотного письма в учнів початкових класів [Текст] / В. К. Барилова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С. 9 – 19.

Бєлова, І. Узагальнення вивченого про займенник [Текст]: укр. мова. 4-й клас / І. Бєлова // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень) – С. 21 – 22.

Білик, С. В. Учимося добирати слова за заданою темою [Текст]: опис снігура: урок розвитку зв’язного мовлення в 4 класі / С. В. Білик // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С.5 – 6.

Геряк, М. І. У пташиному царстві [Текст]: урок укр. мови: [тема: Закріплення правопису іменників жіночого роду на -а (-я)] / М. І. Геряк // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 85 – 88.

Гончарова, О. М. Діалогічне мовлення [Текст]: навчальні вправи та ситуативні завдання 1 – 4 класи / О. М. Гончарова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 76 – 80.

Грона, Н. Використання різних видів списування для вироблення стійкої орфографічної навички у другокласників [Текст] / Н. Грона // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 39 – 43.

Дерябіна, Г. В. Цікава книга природи [Текст]: [5 конспектів уроків зв’язного мовлення про осінь] / Г. В. Дерябіна // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 95 – 102.

Зражевська, В. Прощальна пісня осені [Текст]: урок розвитку зв’язного мовлення. 3-й клас / В. Зражевська // Початкова освіта. – 2009. – № 41 (листопад). – С. 4 – 5.

Іванова, М. Урок-ігровий тренінг з елементами психології [Текст]:укр. мова. 3-й клас / М. Іванова // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 5 – 7.

Колективний урок на тему: «Вимова і правопис слів з ненаголошеними голосними «е», «и» [Текст]: [конспекти уроків] // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 31 – 44.

Коломійченко, О. Г. Диференційовані завдання для уроків розвитку зв’язного мовлення [Текст] / О. Г. Коломійченко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 25 (вересень). – С. 37 – 39.

Котова, Г. Урок-узагальнення з теми «Слова – назви дій» [Текст]: укр. мова. 2-й клас / Г. Котова // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 9 – 10.

Кузьменко, В. П. Вчимося писати твори за картиною [Текст]: урок рідної мови, мовлення у 2 класі / В. П. Кузьменко // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С. 39 – 42.

Леонова, Н. Урок-змагання знавців української мови [Текст] / Н. Леонова // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 58 – 59.

Маковейчук, Т. Й. Дятел – лісовий санітар [Текст]: урок розвитку зв’язного мовлення. 2 клас / Т. Й. Маковейчук // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 92. – 94.

Мельник, З. Повторення з теми «Частини мови» [Текст]: укр. мова. 2-й клас / З. Мельник // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 10 – 11.

Навчаємо культури мовлення [Текст] // Початкова освіта. – 2009. – № 40 (жовтень). – (Методичний порадник).

Науменко, В. Риторика [Текст]: календарне планування: [за посібниками] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 1 – 12. – (Наша вкладка).

Науменко, В. Риторика. Спілкуймося красно [Текст] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 43 – 45.

Нестеренко, Л. Загальне поняття про прикметник [Текст]: укр. мова. 3-й клас / Л. Нестеренко // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 16 – 17.

Очеретько, І. А. Дидактичний матеріал до уроків навчання грамоти [Текст] / І. А. Очеретько // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 50 – 64.

Петрусенко, Н. Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом [Текст]: укр. мова: [конспект уроку для 3-го класу] / Н. Петрусенко // Початкова освіта. – 2009. – № 39 (жовтень). – С. 16 – 17.

Петрусенко, Н. Частини мови. Повторення вивченого про іменник [Текст]: укр. мова: [конспект уроку для 4-го класу] / Н. Петрусенко // Початкова освіта. – 2009. – № 39 (жовтень). – С. 18 – 19.

Пишняк, Н. Спостереження за роллю службових слів у реченні [Текст]: укр. мова. 2-й клас / Н. Пишняк // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 12 – 13.

Полякова, В. А. Використання елементів риторики на уроках української мови та читання [Текст] / В. А. Полякова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 32 – 40.

Попович, Н. Закріплення знань з теми «Числівник» [Текст]: укр. мова. 4-й клас / Н. Попович // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 19 – 21.

Хоменко, В. Загальне поняття про іменник [Текст]: укр. мова. 3-й клас / В. Хоменко // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 14 – 15.

Чекіна, О. Узагальнення знань про іменник, прикметник, дієслово [Текст]: укр. мова. 4-й клас / О. Чекіна // Початкова освіта. – 2009. – № 47 (грудень). – С. 18 – 19.

Черниш, Л. М. Очі – як плошки, а не бачить ні трошки [Текст]: навч. переказ у формі прес-конференції. 3 клас / Л. М. Черниш, З. Є. Запорожан // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 89 – 91.

Янчук, О. Формування задуму висловлювання на уроках мислення серед природи: [є фрагменти уроків] / О. Янчук // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 7 – 14.

Ярова, О. Учитись легко, коли цікаво [Текст]: каліграфічні хвилинки: укр. мова. 4-й клас / О. Ярова // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 9 – 14.
Література та читання

Анісімова, О. А. Г. К. Андерсен «Снігова Королева» [Текст]: урок читання у 3 класі / О. А. Анісімова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С. 3 – 4.

Діхтяренко, Л. В. Інтерактивні дидактичні ігри на уроках читання у 4 класі [Текст] / Л. В. Діхтяренко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 25 (вересень). – С. 28 – 36.

Добра, В. Мандрівка по казках, скоромовках, лічилках [Текст]: вікторина для 1-го класу / В. Добра // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 15 – 16.

Ковтун, К. М. Абетка від бабусі [Текст] / К. М. Ковтун // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 83 – 84.

Колісник, О. Спецкурс „Казки східних слов’ян” [Текст] / О. Колісник // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 49.

Науменко, В. Читання-Пошук, Читання-Відкриття [Текст]: урок читання в початкових класах / В. Науменко // Початкова освіта. – 2009. – № 36 (вересень). – С. 3 – 23; 26 – 31.

Петренко, Л. Поетичний образ осінньої природи у творах українських поетів [Текст]: урок позакласного читання з елементами розвитку творчих здібностей. 4-й клас / Л. Петренко // Початкова освіта. – 2009. – № 41 (листопад). – С. 6 – 8.

Пуняк, Н. Б. Байки [Текст]: урок читання в 4 класі / Н. Б. Пуняк // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С.28 – 29.

Савченко, О. Розуміння текстів учнями 2 класу [Текст]: навчання і контроль / О. Савченко // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 30 – 33.

Табаченко, Е
Міфи народів світу [Текст]: уроки у 4-му класі / Е. Табаченко // Початкова освіта. – 2009. – № 45 (грудень). – (Вкладка. С. – 9 – 16).

Терещук, А. Людина народжується творити добро [Текст]: урок позакласного читання в 4-му класі / А. Терещук // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 10 – 12.

Ткачук, Г. Читання-розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня [Текст] / Г. Ткачук // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 7 – 10.

Толмачова, Т. В. Як залучити дітей до читання? [Текст] / Т. В. Толмачова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С. 20 – 22.

Угрин, Г. Вплив телевізора на здоров’я і душевний стан школярів [Текст]: урок з читання у 4-му класі за В. Кавою «Я і мій телевізор» / Г. Угрин // Освітянин. – 2009. – № 6. – С. 8 – 9.

Шелехова, Г. Збагачення словникового запасу четвертокласників на уроках українського читання [Текст] / Г. Шелехова // Укр. мова і л-ра в школі. – 2009. – № 8. – С. 39 – 42.
Природа і людина

Байбара, Т. Курс «Я і Україна (Природознавство)», І семестр [Текст]: 3 клас, 4 клас / Т. Байбара // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 46 – 49.

Карпенко, В. Я і Україна. Природознавство [Текст]: готуємося до уроку / В. Карпенко // Початкова освіта. – 2009. – № 41 (листопад). – (Вкладка)

Ковтяга, Г. Г. Корисні копалини [Текст]: цікаві завдання з природознавства / Г. Г. Ковтяга // Розкажіть онуку. – 2009. – № 23 – 24 (грудень). – С.51 – 54.

Щербакова, Л. Контрольні роботи з навчального предмета «Я і Україна» (природознавча складова) за І семестр для 2 – 4 класів [Текст] / Л. Щербакова // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 17 – 23.
Навчання і мистецтво

Бай, І. Особливості уроків образотворчого мистецтва у школах гірського регіону [Текст] / І. Бай // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 3 – 5.

Богун, О. Сходинками пізнання [Текст]: розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів на уроках музики / О. Богун // Шкільний світ. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 5 – 7. – (Вкладка «Музика». – 2009. – № 7).

Веремчук, В. Ознайомлення з рельєфом. В гостях у Нептуна [Текст]: образотворче мистецтво: 2-й клас: [конспект уроку] / В. Веремчук // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 5 – 6. – (Наша вкладка „Умілі рученята”).

Вєтрова, М. Листопад, листопад, золотиста віхола… [Текст]:образотворче мистецтво. 3-й клас: [конспект уроку] / М. Вєтрова // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 6 – 7. – (Наша вкладка. Умілі рученята).

Гарматюк, О. Працюємо за шаблонами [Текст]: [пластилінове малювання; Веселі ляльки; У бабусі в селі] / О. Гарматюк // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 1 – 8. – (Наша вкладка «Умілі рученята»).

Зимові святкові подарунки [Текст]: [конспекти уроків з образотворчого мистецтва, трудового навчання] // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 1 – 15. – (Вкладка).

Левченко, С. М. Образотворче мистецтво. 4 клас [Текст]: [конспект уроку] / С. Левченко // Мистецтво в школі. – 2009. – № 10 (жовтень). – С. 28 – 29.

Петрова, І. Мистецькі мандри казкових персонажів [Текст]: урок у 3-му класі / І. Петрова // Мистецтво та освіта. – 2009. – № 4. – С. 42 – 47.

Свічкар, Л. Робота із природним матеріалом. Предметна аплікація з насіння «Метелик» [Текст]: 3-й клас: [конспект уроку] / Л. Свічкар // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 8 – 12. – (Наша вкладка. «Умілі рученята»).

Стеганцева, В. Малювання композиції «Чарівна осінь» [Текст]: образотворче мистецтво. 4-й клас: [конспект уроку] / В. Стеганцева // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 12 – 14. – (Наша вкладка «Умілі рученята»).

Тименко, В. Етнічні особливості ігрового дизайну [Текст] / В. Тименко // Початкова школа. – 2009. – № 7 (липень). – С.55 – 59.

Федічева, І. П. Дикція, артикуляція звуків, дихання під час вимови. Інсценізація казок [Текст]: урок з основ театрального мистецтва / І. П. Федічева // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С. 30 – 31.

Федоренко, І. В. Образотворче мистецтво [Текст]: [конспекти уроків. 3 клас] / І. В. Федоренко // Мистецтво в школі. – 2009. – № 10 (жовтень). – С. 22 – 27.

Федорець, І. М. Танець [Текст]: курс «Музика», 4 клас: [конспект уроку] / І. М. Федорець // Мистецтво в школі. – 2009. – № 11. – С. 23 – 25.

Чвань, Л. Хто ховається в пластиліні [Текст]: образотворче мистецтво. 1-й клас: [конспект уроку] / Л. Чвань // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 1 – 2. – (Наша вкладка „Умілі рученята”).

Чмир, О. Виконання натюрморту «Осінні квіти» [Текст]: образотворче мистецтво. 4-й клас: [конспект уроку] / О. Чмир // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 14 – 15. – (Наша вкладка «Умілі рученята»).
Трудове навчання; Я і Україна;
Охорона здоров’я; Логіка; ОБЖ.

Бібік, Н. Інтегрований курс « Я і Україна», І семестр [Текст]: [1, 2 клас] / Н. Бібік, Н. Коваль // Початкова школа . – 2009. – № 8. – С. 42 – 44.

Безверхня, Г. Аплікація з природного матеріалу [Текст]: трудове навчання. 2-й клас: [конспект уроку] / Г. Безверхня // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 2 – 3. – (Наша вкладка „Умілі рученята”).

Бугайчук, В. П. Аплікація з листя дерев «Риби» [Текст]: інтегрований урок з трудового навчання і природознавства. 2 клас / В. П. Бугайчук // Розкажіть онуку. – 2009. – № 15 – 16 (серпень). – С. 99 – 100.

Веремійчик, І. Трудове навчання [Текст]: орієнтовний календарний план з трудового навчання: 1, 2 класи; І і ІІ семестри / І. Веремійчик // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 49 – 53.

Заторжинська, В. Рідний край: 4 клас [Текст]: [програма; метод. матеріали] / В. Заторжинська // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 47 – 50.

Зверяченко, О. Родина, рідня, рід. Сімейний календар [Текст]: підсумковий урок із курсу «Я і Україна». 2-й клас / О. Зверяченко // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 8 – 10.

Коцюба, Н. Здоров’я і харчування. Традиції харчування [Текст]: урок з «Основ здоров’я», 3 клас / Н. Коцюба // Початкова школа. – 2009. – № 10. – С. 50 – 51.

Кульганик, Г. Корисні та шкідливі мікроби. Запобігання інфекційним хворобам [Текст]: творчий інтегрований урок з „Основ здоров’я”, 3 клас / Г. Кульганик // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 23 – 28.

Лисенко, О. Зимові небезпеки [Текст]: основи здоров’я. 3-й клас / О. Лисенко // Початкова освіта. – 2009. – № 45 (грудень). – С. 6 – 8.

Мушак, І. Істинне та хибне судження [Текст]: урок з логіки у 2-му класі / І. Мушак // Освітянин. – 2009. – № 6. – С. 10 – 11.

Романенко, З. Аплікація з рослинних форм [Текст]: трудове навчання. 2-й клас: [конспект уроку] / З. Романенко // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 4 – 5. – (Наша вкладка «Умілі рученята»).

Хряпа, М. П. Знаки дорожньої азбуки [Текст]: уроки з охорони життя і здоров’я. 1,3 класи / М. П. Хряпа // Розкажіть онуку. – 2009. – № 13 – 14 (липень). – С. 121 – 124.

Швець, С. Урок логіки у 3 класі [Текст] / С. Швець // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 37 – 40.
Гра і навчання

Булигіна, О. Д. Ігрові технології: шляхи забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального розвитку молодших школярів [Текст] / О. Д. Булигіна // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 2 – 21.

Васильєва, О. В. У країні слухняних пальчиків [Текст]: тематична добірка ігор / О. В. Васильєва // Розкажіть онуку. – 2009. – № 17 – 18. – С. 137 – 144.

Жиденко, Н. І. Веселий перепочинок [Текст]: [гра допомагає навчати] / Н. І. Жиденко // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 145 – 147.

Ігри [Текст]: І, ІІ семестр // Початкова освіта. – 2009. – № 33 – 35 (вересень). – С. 142 – 168.

Козар, Г. В. Навчаємо у грі. Використання ігрових ситуацій у процесі навчання математики у початковій школі [Текст] / Г. В. Козар // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 19 – 21 (липень). – С. 22 – 31.

Лічилочки [Текст]: настільна розвивальна гра // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 158 – 159.

Марчун, В. Математичні цікавинки [Текст]: [кросворди, завдання на кмітливість, увагу] / В. Марчун // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 10 – 12.

Немикіна, Л. Гра-змагання як метод корекції мовлення учнів [Текст]: робота з першокласниками, які мають загальне недорозвинення мовлення / Л. Немикіна // Початкова освіта. – 2009. – № 41 (листопад). – С. 9 – 10.

Юхневич, О. М. Вивчення музичної грамоти за допомогою гри [Текст] / О. М. Юхневич // Мистецтво в школі. – 2009. – № 11 (листопад). – С. 4 – 15.
Свята в початковій школі

Баланчук, І. Сценарій свята «Посвята в школярі» [Текст] / І. Баланчук // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С.63 – 64.

Бутрім, В. Що для мене Україна? [Текст]: [конспект першого уроку]: 3-й клас / В. Бутрім // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 16 – 17.

Гальонко, Л. Найбільше багатство – здоров’я [Текст]: [конспект першого уроку]: 2-й клас / Л. Гальонко // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 14 – 16.

Горбенко, Н. У королівстві Фонетики [Текст]: музична казка / муз. і віршов. текст Неоніли Горбенко // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 75 – 82.

Дегтяренко, Л. Конкурс «Панна Україночка» [Текст]: 4-й клас / Л. Дегтяренко // Початкова освіта. – 2009. – № 38 (жовтень). – С. 16 – 19.

Демниченко, Л. Свято Василя та Маланки [Текст]: театралізоване дійство / Л. Демниченко // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 14.

Дюженькіна, Н. І. Вечорниці [Текст]: родинне свято / Н. І. Дюженькіна // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С. 24 – 26; 27 – 28; 29 – 31; 32 – 34.

Коваль, Т. Моя Батьківщина – Україна [Текст]: [конспект першого уроку]: 4-й клас / Т. Коваль // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 18 – 19.

Коваль, Т. Моя рідна школа [Текст]: [методична розробка першого уроку нового навчального року]: 1-й клас / Т. Коваль // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 9 – 8.

Ковцун, В. Ми – діти держави Україна [Текст]: [конспект першого уроку]: 2-й клас // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 11 – 14.

Колективне свято на тему: «Дзвенить піснями Україна» [Текст]: [сценарії свят про українську пісню] // Розкажіть онуку. – 2009. – № 19 – 20 (жовтень). – С. 45 – 58.

Лишенко, Г. Бережи і цінуй час [Текст]: п’єса-казка. 3-й клас / Г. Лишенко // Початкова освіта. – 2009. – № 42 (листопад). – С. 8 – 9.

Любанська, С. Народні символи України [Текст]: позакласний виховний захід у 2 класі / С. Любанська // Початкова школа. – 2009. – № 9. – С. 61 – 62.

Маргачова, Л. Як будеш батька й матір шанувати, то про землю рідну будеш дбати [Текст]: родинне свято. 4-й клас / Л. Маргачова // Початкова освіта. – 2009. – № 30 – 31 (серпень). – С. 34 – 36.

Мачулкіна, О. Перший раз у перший клас [Текст]: урок-подорож / О. Мачулкіна // Початкова школа. – 2009. – № 7 (липень). – С. 24 – 25.

Менщикова, Л. Знай і виконуй правила дорожнього руху [Текст]: [сценарій заходу] / Л. Менщикова // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 11.

Мясоєдова, Н. Книжкове королівство [Текст]: посвята першокласників у читачі / Н. Мясоєдова // Шкільний світ. – 2009. – № 29 – 31 (серпень). – С. 52 – 54.

Нестеровська, Н. Вогники наших сердець [Текст]: родинне свято: [про Україну, її істор. землі, родини] / Н. Нестеровська // Початкова школа. – 2009. – № 8. – С. 56 – 58.

Новак, Л. Новий рік, Новий рік скоро ступить на поріг [Текст]: новорічний ранок / Л. Новак // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 8 – 12. – (Наша вкладка « Позакласні заходи»).

Осадчук, Т. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я [Текст]: [сценарій] / Т. Осадчук // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 13 – 16. – (Наша вкладка «Позакласні заходи»).

Остапко, О. Це наш сонячний край Україна, це дитинства щаслива пора [Текст]: [метод. розробка першого уроку нового навч. року] / О. Остапко // Початкова освіта. – 2009. – № 29 (серпень). – С. 8 – 9.

Першина, Т. Козацькі забави [Текст]: до Дня Збройних сил України / Т. Першина // Початкова школа. – 2009. – № 12. – С. 60.

Пилипенко, Г. О. «Калита, Калита, із чого ти вилита?» [Текст]: родинне свято / Г. О. Пилипенко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С. 20 – 22.

Плахотник, О. Подорож Країною знань [Текст]: підсумковий захід. 1-й клас / О. Плахотник // Початкова освіта. – 2009. – № 46 (грудень). – С. 6 – 7.

Про права дитини [Текст]: [сценарії та конспекти уроків до Міжнародного дня захисту прав дітей] // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 29. – (Спецвипуск).

Робітницька, Н. Свято Миколая [Текст]: 1 – 2 класи: [сценарій] / Н. Робітницька // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 7 – 8. – (Наша вкладка «Позакласні заходи»).

Смолякова, Л. Л. «Козацькому роду нема переводу» [Текст]: посвячення в козачата / Л. Л. Смолякова // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 32 (листопад). – С. 42 – 44.

Соловіцька, Т. П. Презентація дитячої організації «Квіткова країна» [Текст]: [сценарій] / Т. П. Соловіцька // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С. 12 – 14.

Тиндик, І. Вечорниці на Андрія [Текст]: [сценарій] / І. Тиндик // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 3 – 6. – (Наша вкладка «Позакласні заходи»).

Усатенко, Н. І. «Щедрий вечір, добрий вечір…» [Текст]: свято в 1 класі / Н. І. Усатенко // Початкове навчання та виховання. – 2009. – № 35 (грудень). – С. 23.

Усач, М. Зимонька святкова [Текст]: усний журнал. 2-й клас / М. Усач // Початкова освіта. – 2009. – № 43 (листопад). – С. 1 – 3. – (Наша вкладка «Позакласні заходи»).

Скачати документ тут
odb.te.ua © 2004-2018
розробка: vlasne.info


Будь-яку інформацію Ви
зможете знайти за допомогою
Карти сайту
 

  Хороші казки для хороших малят

Ви можете залишити свої побажання
та зауваження у нашій
Приймальні бібліотекаря